Product Tag - EDTA

 • EDTA

  EDTA

  0 out of 5

  EDTA قابل استفاده در / با:

  • مواد شویندهدستیار رنگرزی
  • عامل پردازش فیبر
  • مواد آرایشی· افزودنی های مواد غذایی
  • کود ریز مغذی کشاورزی و آبزی پروری
  • تنظیم کننده های pH در رنگرزی الیاف پشم و پلی آمید
  • آغازگر پلیمریزاسیون
  • تجزیه و تحلیل کمی فلزات سنگین از عامل