Product Tag - خرید و فروش اروزیل فسیل 200

 • Aerosil-fusil

  اروزیل فسیل 200

  0 out of 5
  • این ماده کاربرد فراوانی در تولید رنگ ها دارد
  •  از این ماده برای تولید رزین ها نیز استفاده میشو د
  • از این ماده در صنایع تولید سنگ ها تزئیناتی استفاده میشود
  • از این ماده همچنین در تولید انواع سرامیک نیز استفاده این میشود
  • عمده استفاده این ماده در صنایع رزین سازی است
  • این ماده در صنایع مرکب سازی نیز استفاده میشود